-

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@legekaeden.dk.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du kan finde en formularen til udfyldelse her 

Forbrugerklagenævnet www.forbrug.dk

Carl Jacobsens vej 35

2500 Valby kfst@kfst.dk

41 71 50 50 (Hverdage 9-12)

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@legekaeden.dk.